torsdag den 26. december 2013

Forvandling har biologisk betydning, blandt andet fordi larver og voksne kan udnytte forskellige nicher, fx er haletudser vandlevende planteædere, mens de voksne padder er landlevende rovdyr; sommerfuglelarver spiser grønne planter, mens de voksne suger nektar. For begge gælder, at voksenstadiet fremmer artens spredning.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar